Privacy policy

 

Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelési tájékoztató az Ecoledit Kft. (székhelye 1063 Budapest, Szinyei Merse Pál utca 21. 1. em. 5., cégjegyzékszáma 01-09-973767) által üzemeltetett www.napikviz.com oldalon elérhető teszteken keresztül megvalósuló személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatást tartalmazza.

Elérhetőségeink:                            

Cím:                              1063 Budapest, Szinyei Merse Pál utca 21. 1. em. 5.         

E-mail cím:                  ecoleditad@gmail.com

Telefonszám:              +36 70 385 2488

 1. Az adatkezelés joglapja, célja, a kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés jogalapja minden adat esetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az önkéntes hozzájárulásod.

A tesztek kitöltése során az alábbi adataidat kezeljük:

Kezelt adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Facebook profil alapadatai:

Nyilvános profil adatok

Email cím

Teszt lefuttatása és az eredmény generálása.

Személyre szabott hírlevél küldése. (NAIH nyilvántartási szám: folyamatban)

A hírlevélről való leiratkozásig, vagy az adat törlésének egyéb módon megvalósuló kéréséig.

Az Ecoledit Kft. személyes adataidat nem továbbítja más személy részére. Ha erre mégis szükség lenne, az adatok továbbítására csak a te előzetes tájékoztatásodat és hozzájárulásodat követően kerülhet sor.

Az adatok kezelése során adatfeldolgozóként vesszük igénybe:

 • a honlap technikai üzemeltetését ellátó Varga Tamás e.v.-t (székhely: 1146 Budapest Thököly út 59/b; email cím: info@tarhelyberles.org

 

 1. Hírlevelek küldése

A tesztek kitöltése hírlevél feliratkozást ösztönző megoldásnak minősül, így az oldal bővebb funkcióit  csak abban az esetben ismerheted meg, ha részünkre a Facebook profilodban megadott email címre engedélyezed direkt marketing üzenetek küldését. Az engedélyt a „Teszt indítása” gomb megnyomásával megadod számunkra.

Kérünk, hogy ezt a tesztek kitöltésekor mindig vedd figyelembe, továbbá tájékoztatunk, hogy amennyiben több tesztet is kitöltesz, email címedet abban az esetben is csak egyszer használjuk fel.

A hírlevek küldését bármikor megtilthatod, amennyiben a hírlevélben található leiratkozási linkre kattintasz, vagy felénk elektronikus úton eljuttatod leiratkozási szándékát.

 1. Cookie-k

Ecoledit Kft. a weboldala testre szabott és hatékony használata, valamint a minél teljesebb felhasználói élmény érdekében a weboldal látogatóinak számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t (sütit) helyezhet el. A cookie-k (sütik) olyan azonosítók, amelyeket a Honlap, vagy a cookie-t gyűjtő partner szervere a Honlap látogatója által használt számítógépnek küldhet, hogy azonosítsa a weboldalon tartózkodás alatt használt számítógépet és tárolja a weboldal használatára vonatkozó technikai adatokat (például az átkattintásokat, egyéb navigációs adatokat). A legtöbb böngésző az alapbeállítás szerint automatikusan fogadja ezeket a cookie-kat (sütiket). A cookie-k (sütik) tárolása kikapcsolható, illetve annak beállítására is van lehetőség a böngészőben, hogy értesítést kapjon mielőtt számítógépén cookie-t (sütit) tárolnak. Ezek a beállítások kizárólag a használt böngészőprogram és számítógépre vonatkoznak, a cookie-k (sütik) beállításait és kikapcsolását számítógépenként és böngészőnként külön-külön kell beállítani. A cookie-k (sütik) kikapcsolásával a Ecoledit Kft. nem tudja garantálni a weboldal valamennyi funkciójának megfelelő működését és a weboldal teljes körű használatát. A weboldal első használatával a weboldal látogatója elfogadja, hogy számítógépén cookie-k (sütik) kerüljenek elhelyezésre.

A Google által használt cookie-król (sütikről) további információ megtekinthető a következő linken: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

A Google adatvédelmi nyilatkozata megtekinthető az alábbi linken: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/.

 1. Jogaid az adatkezeléssel kapcsolatban

 

 • Tájékoztatáshoz és tiltakozáshoz való jog

Bármikor jogosult vagy tájékoztatást kérni postai, elektronikus, vagy telefonos úton a tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken keresztül az általunk kezelt, rád vonatkozó személyes adatokról.

Kérésed esetén tájékoztatunk:

 • a kezelt adatokról,
 • az adatkezelés céljáról,
 • jogalapjáról,
 • időtartamáról,
 • arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban, a tájékoztatás kérés formájától függően papír, vagy elektronikus úton adjuk meg.

Bármikor tiltakozhatsz személyes adataid kezelése ellen. A tiltakozást annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 nap alatt megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és döntéséről tájékoztatunk.

 • Adatok törlése, helyesbítése, zárolása

Bármikor jogosult vagy az általunk kezelt személyes adataid törlését, vagy a helytelenül rögzített személyes adataid helyesbítését kérni.

Ezen kívül zároljuk a személyes adatot, ha ezt kéred, vagy ha a rendelkezésünkre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a jogos érdekeidet. Az így zárolt személyes adatot addig kezeljük, ameddig fennáll az adatkezelési cél vagy jogos érdek, amely a személyes adat törlését kizárta.

A törlési, helyesbítési és zárolási kérelemnek a lehetőségekhez képest leghamarabb, de legfeljebb 25 napon eleget teszünk és értesítünk. Ha kérelmednek nem tudtunk helyt adni, ez esetben is 25 napon belül értesítünk.

Ha az adatot a hozzájárulásoddal más személy számára továbbítottuk, az adattovábbítás címzettjét is értesítjük a szükséges lépésekről.

 1. Jogorvoslati lehetőségek az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

Jogosult vagy panaszoddal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulni vagy a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság előtt érvényesíteni személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogaidat.

 1. Adatbiztonság

A weboldal üzemeltetése során gondoskodunk az adatok biztonságos kezeléséről. A weboldal működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások, valamint a titkos SSL kapcsolat biztosítják, hogy adataid illetéktelen személyek birtokába ne juthasson, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani.

 1. Egyéb rendelkezések

Fenntartjuk a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan módosítsuk. A módosítás annak a www.napikviz.com oldalon való közzétételének napján lép hatályba. A módosítás hatályba lépését követően a honlap és a tesztek használatával elfogadod a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2017.11.01 napjától érvényes.
2017 Karácsonyi Nyereményjáték a Napikvíz.com-on Hivatalos játékszabályzat

 • 1 A program szervezője
  • 1 2017 Karácsonyi Nyereményjáték a Napikvíz.com-on (Továbbiakban Program) szervezője az Ecoledit Kft (székhely:1063 Budapest, Szinyei Merse Pál utca 21. 1. em. 5. ). (Továbbiakban Szervező)
  • 2 Szervező a végzi a Programmal összefüggésben rendelkezésre bocsátott személyes adatok feldolgozását.
  • 3 A Program helyszíne az alábbi weboldal: https://www.napikviz.com/pages/nyeremenyjatek.html (továbbiakban: Weboldal).

 

 • 2 Résztvevők
  • 1 A Programban részt vehet bárki, aki megfelel az alábbiakban meghatározott feltételeknek (továbbiakban: Résztvevő):
   • 1.1 olyan 18. életévét betöltött természetes személy, aki az Európai Unió állampolgára és Magyarországon lakóhellyel rendelkezik,
   • 1.2 elfogadja a Program jelen játékszabályzatban meghatározott szabályait,
   • 1.3 aki a Programba történő belépést megelőzően Facebook profiljával regisztrál a Weboldalon.
  • 2 Ki vannak zárva a Programból a Szervező munkavállalói, valamint ezen személyek közeli hozzátartozói.
 • 3 A Program időtartama
  • 1 A program 2017. december 1. 12:00:00 órától 2017. december 22. 12:00:00 óráig tart. A pontgyűjtést végső határideje 2017. december 22. 11:59:59 óra A Program határidő lejárta után gyűjtött pont érvénytelennek minősül. Az időpont tekintetében a Szervező szerverének belső órája az irányadó.
 • 4 A Program menete
  • 1 A Programban az vehet részt, aki a Program időtartama alatt a https://www.napikviz.com oldalán Facebook profiljával belép, kvízeket tölt ki és kvízben elért eredményét nyilvánosan megosztja Facebook oldalán. A belépésért 1 pont, a kvíz kitöltéséért 4 pont, a megosztásért 5 pont íródik jóvá. A Program végén az első három helyezett nyereményben részesül. A pontok a Program végével törlődnek.
  • 2 A Program pontszámítását a weboldal „TOP 10 Felhasználó” felülete automatikusan végzi. Az eredményhirdetés is ez alapján történik a Program végén.
  • 3 A megosztásokkal való visszaélés (pl: nem nyilvános Facebook megosztás, vagy a megosztás azonnali eltávolítása az idővonalról) a Programból való automatikus kizárást von maga után. A megosztások és kvíz kitöltésének érvényességével összefüggésben felmerülő vitában a Szervező döntése irányadó.
  • 4 A Szervező nem ajánlja a Programban való részvételt harmadik személy által használt Facebook profiljával. Amennyiben nem saját maga által használt profilt használ a Résztvevő, a Program kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. A Programmal kapcsolatos, Facebook profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja, ebből eredő vita esetén a Szervező döntése az irányadó, melyet a Résztvevő tudomásul vesz és elfogad.

 

 • 5 Eredményhirdetés

A Szervező a nyerteseket a Facebook profiljukra küldött személyes üzenetben értesíti. Emellett a nyertesek listája a Program végén megtekinthető a Program weblapján nyilvánosságra hozott ranglistán.

 

 • 6 Nyeremények
  • 1

A Programban az alábbi nyeremények (továbbiakban: Nyeremény) kerülnek kisorsolásra:

 1. hely: 1 db Feldobox Aktív Pihenés ajándékdoboz, a Feldobox - FDB Kft.-től
 2. hely: 1 db Feldobox Harmónia Ajándékkártya, a Feldobox - FDB Kft.-től
 3. hely: 1 db Fedőnevek társasjáték
 • 2 A Programban egy Felhasználó kizárólag csak egy ajándékot nyerhet
 • 3 A Szervező a Nyertest 5 napon belül a Résztvevő regisztrált Facebook profiljára küldött személyes üzenetben értesíti a Nyereményről. A Szervező a postázáshoz szükséges személyes adatokat is ekkor egyezteti a Nyertessel személyes üzenetben. A Szervező a nyertes elérését/értesítését minden esetben kizárólag három alkalommal kísérli meg. Ha a Nyertes az utolsó üzenet elküldésétől számított 3 munkanapon belül a Szervező egyik megkeresésére sem válaszol, a Nyeremény átvételére többé már nem jogosult. A Szervező nem köteles a Nyertes részére másik lehetőséget adni a Nyeremény átvételére, ilyen esetben a tartaléknyertes nyereményigénye lép életbe. A Nyertes (és a tartaléknyertes) köteles a Szervezővel a Nyeremény átadhatósága érdekében közreműködni.
 • 4 A Szervező kapcsolatba léphet a Nyertessel abból a célból, hogy ellenőrizze, hogy a Nyertes a Program szabályzatában meghatározott feltételeknek megfelel-e, továbbá adategyeztetés céljából.
 • 5 A Nyeremény nem átruházható. A Szervező a Nyereményt futárszolgálat/posta útján kézbesíti a Nyertesek részére az adott Nyertes sikeres értesítését követő 30 napon belül. Amennyiben a Nyertes bármely, a Szervezőnek nem kizárólagosan felróható okból nem veszi át a Nyereményt, arra a továbbiakban nem jogosult, ilyen esetben a tartaléknyertes nyereményigénye életbe lép.
 • 6 A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal a Nyeremény kézbesítés során történő megsérüléséért, elvesztéséért, illetve megsemmisüléséért. A Szervező nem vállal felelősséget a Nyeremény átadásával összefüggésben a Nyertessel szemben. A Résztvevő kifejezetten elfogadja, hogy a Szervező nem köteles a Résztvevőnek a Nyeremény átadásának idejére, illetve helyére vonatkozó kérelmét figyelembe venni.
 • 7 Amennyiben a Nyeremény átadásának helye, vagy ideje nem megfelelő a Nyertes számára, a Nyertes nem jogosult másik időpontot vagy helyszínt javasolni, ilyen esetben a tartaléknyertes nyereményigénye lép életbe.
 • 8 A Nyeremény készpénzre vagy más nyereményre át nem váltható.
 • 7 Adózás

A Nyereménnyel kapcsolatos esetlegesen felmerülő adóterhet a Megbízó viseli, ezzel kapcsolatos egyéb adóteher a Résztvevőt nem terheli.

 • 8 Adatvédelem
  • 1 A Szervező a Résztvevő adatait kizárólag a játékszabályban meghatározott célra, időben és helyen használja fel. A Szervező nem jogosult a Résztvevő által rendelkezésre bocsátott adatokat harmadik személy részére átadni.
  • 2 A Résztvevő kifejezetten hozzájárul, hogy adatai a Szervező adatbázisában rögzítésre kerüljenek. Továbbá, a Résztvevő hozzájárul, hogy a Szervező az adatokat a Program lebonyolítása céljából használja. Az összegyűlt adatok a nyereményjáték befejezésétől számított 60 napon belül törlésre kerülnek.
  • 3 Az adatkezelési törvény rendelkezései alapján a Szervező a Program adatkezelője.
  • 4 A Programra történő regisztrációval a Résztvevő feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy nyertessége esetén a neve és a hely, ahol él nyilvánosságra kerüljön.
  • 5 A Résztvevő tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a díj átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi reklámhoz, promócióhoz történő felhasználásához idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.
  • 6 A Játékban való részvétel önkéntes. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az https://www.facebook.com/napikviz/ oldalra történő üzenet küldésével. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás és a bírósághoz fordulás joga is.
 • 9 Egyéb rendelkezések
  • 1 A Programban való részvétellel a Résztvevők elfogadják a jelen szabályzatban foglaltakat. A Résztvevők a Programba történő belépéssel kötelezettséget vállalnak arra, hogy betartják annak szabályait.
  • 2 A Szervező bármikor jogosult a Program visszavonására.
  • 3 A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal a Résztvevőkkel szemben a Programban való részvételért. A Nyeremény átadásával összefüggésben kizárólag a Résztvevőt terheli felelősség, a Szervező a Program során felmerülő személyi sérüléssel és kárral összefüggésben felelősségét kizárja.
  • 4 Az érvénytelenül manipulált kvízkitöltés és Facebook-on történő megosztás esetén a Résztvevő kizárásra kerül a Programból és a Szervező által a jövőben szervezendő nyereményjátékokból 2 éves időtartamra.

A Programmal kapcsolatos információk megtalálhatók https://www.napikviz.com/pages/nyeremenyjatek.html oldalon. A https://www.facebook.com/napikviz/ oldalára érkező észrevételekre, kérésekre, kérdésekre, reklamációra a beérkezéstől számítva 30 munkanapon belül Szervező válaszol. A Szervező a Program lezárását követő 60 napon túl a Programmal kapcsolatos észrevételt, kérdést, reklamációt nem tud befogadni.

 

Budapest 2017. december 1.

Ecoledit Kft

This Privacy Policy governs the manner in which {{siteName}} collects, uses, maintains and discloses information collected from users (each, a "User") of the {{domain}} website ("Site"). This privacy policy applies to the Site and all products and services offered by {{siteName}}.
Personal identification information

We may collect personal identification information from Users in a variety of ways, including, but not limited to, when Users visit our site, register on the site, respond to a survey, and in connection with other activities, services, features or resources we make available on our Site.. Users may visit our Site anonymously. We will collect personal identification information from Users only if they voluntarily submit such information to us. Users can always refuse to supply personally identification information, except that it may prevent them from engaging in certain Site related activities.

Non-personal identification information

We may collect non-personal identification information about Users whenever they interact with our Site. Non-personal identification information may include the browser name, the type of computer and technical information about Users means of connection to our Site, such as the operating system and the Internet service providers utilized and other similar information.

Web browser cookies

Our Site may use "cookies" to enhance User experience. User's web browser places cookies on their hard drive for record-keeping purposes and sometimes to track information about them. User may choose to set their web browser to refuse cookies, or to alert you when cookies are being sent. If they do so, note that some parts of the Site may not function properly.

How we use collected information

{{siteName}} may collect and use Users personal information for the following purposes:

 • - To improve customer service
  Information you provide helps us respond to your customer service requests and support needs more efficiently.
 • - To personalize user experience
  We may use information in the aggregate to understand how our Users as a group use the services and resources provided on our Site.
 • - To improve our Site
  We may use feedback you provide to improve our products and services.
 • - To run a promotion, contest, survey or other Site feature
  To send Users information they agreed to receive about topics we think will be of interest to them.
 • - To send periodic emails
  We may use the email address to respond to their inquiries, questions, and/or other requests. If User decides to opt-in to our mailing list, they will receive emails that may include company news, updates, related product or service information, etc. If at any time the User would like to unsubscribe from receiving future emails, we include detailed unsubscribe instructions at the bottom of each email or User may contact us via our Site.
How we protect your information

We adopt appropriate data collection, storage and processing practices and security measures to protect against unauthorized access, alteration, disclosure or destruction of your personal information, username, password, transaction information and data stored on our Site.


Deleting, correcting, locking data
You have the right at any time to request the deletion of your personal data or the correction of any incorrectly recorded personal data.

In addition, we will block your personal information if you request it or if the information available to us suggests that deletion would harm your legitimate interests. Personal data blocked in this way will be processed for as long as the purpose of the data processing or the legitimate interest that precluded the deletion of the personal data exists.

Requests for cancellation, rectification and blocking will be complied with and notified as soon as possible, but not later than 25 days. If we are unable to process your request, we will notify you within 25 days.

If the data has been transferred to another person with your consent, we will also notify the recipient of the transfer of the necessary steps.

Sharing your personal information

We do not sell, trade, or rent Users personal identification information to others. We may share generic aggregated demographic information not linked to any personal identification information regarding visitors and users with our business partners, trusted affiliates and advertisers for the purposes outlined above.We may use third party service providers to help us operate our business and the Site or administer activities on our behalf, such as sending out newsletters or surveys. We may share your information with these third parties for those limited purposes provided that you have given us your permission.

Third party websites

Users may find advertising or other content on our Site that link to the sites and services of our partners, suppliers, advertisers, sponsors, licensors and other third parties. We do not control the content or links that appear on these sites and are not responsible for the practices employed by websites linked to or from our Site. In addition, these sites or services, including their content and links, may be constantly changing. These sites and services may have their own privacy policies and customer service policies. Browsing and interaction on any other website, including websites which have a link to our Site, is subject to that website's own terms and policies.

Advertising

Ads appearing on our site may be delivered to Users by advertising partners, who may set cookies. These cookies allow the ad server to recognize your computer each time they send you an online advertisement to compile non personal identification information about you or others who use your computer. This information allows ad networks to, among other things, deliver targeted advertisements that they believe will be of most interest to you. This privacy policy does not cover the use of cookies by any advertisers.

Google Adsense

Some of the ads may be served by Google. Google's use of the DART cookie enables it to serve ads to Users based on their visit to our Site and other sites on the Internet. DART uses "non personally identifiable information" and does NOT track personal information about you, such as your name, email address, physical address, etc. You may opt out of the use of the DART cookie by visiting the Google ad and content network privacy policy at http://www.google.com/privacy_ads.html

Compliance with children's online privacy protection act

Protecting the privacy of the very young is especially important. For that reason, we never collect or maintain information at our Site from those we actually know are under 13, and no part of our website is structured to attract anyone under 13.

Changes to this privacy policy

{{siteName}} has the discretion to update this privacy policy at any time. When we do, we will post a notification on the main page of our Site, revise the updated date at the bottom of this page. We encourage Users to frequently check this page for any changes to stay informed about how we are helping to protect the personal information we collect. You acknowledge and agree that it is your responsibility to review this privacy policy periodically and become aware of modifications.

Your acceptance of these terms

By using this Site, you signify your acceptance of this policy. If you do not agree to this policy, please do not use our Site. Your continued use of the Site following the posting of changes to this policy will be deemed your acceptance of those changes.

Contacting us

If you have any questions about this Privacy Policy, the practices of this site, or your dealings with this site, please contact us at:
ecoledit@gmail.com