2017 Karácsonyi Nyereményjáték játékszabályzat

2017 Karácsonyi Nyereményjáték a Napikvíz.com-on Hivatalos játékszabályzat

 • 1 A program szervezője
  • 1 2017 Karácsonyi Nyereményjáték a Napikvíz.com-on (Továbbiakban Program) szervezője az Ecoledit Kft (székhely:1063 Budapest, Szinyei Merse Pál utca 21. 1. em. 5. ). (Továbbiakban Szervező)
  • 2 Szervező a végzi a Programmal összefüggésben rendelkezésre bocsátott személyes adatok feldolgozását.
  • 3 A Program helyszíne az alábbi weboldal: https://www.napikviz.com/pages/nyeremenyjatek.html (továbbiakban: Weboldal).

 

 • 2 Résztvevők
  • 1 A Programban részt vehet bárki, aki megfelel az alábbiakban meghatározott feltételeknek (továbbiakban: Résztvevő):
   • 1.1 olyan 18. életévét betöltött természetes személy, aki az Európai Unió állampolgára és Magyarországon lakóhellyel rendelkezik,
   • 1.2 elfogadja a Program jelen játékszabályzatban meghatározott szabályait,
   • 1.3 aki a Programba történő belépést megelőzően Facebook profiljával regisztrál a Weboldalon.
  • 2 Ki vannak zárva a Programból a Szervező munkavállalói, valamint ezen személyek közeli hozzátartozói.
 • 3 A Program időtartama
  • 1 A program 2017. december 1. 12:00:00 órától 2017. december 22. 12:00:00 óráig tart. A pontgyűjtést végső határideje 2017. december 22. 11:59:59 óra A Program határidő lejárta után gyűjtött pont érvénytelennek minősül. Az időpont tekintetében a Szervező szerverének belső órája az irányadó.
 • 4 A Program menete
  • 1 A Programban az vehet részt, aki a Program időtartama alatt a https://www.napikviz.com oldalán Facebook profiljával belép, kvízeket tölt ki és kvízben elért eredményét nyilvánosan megosztja Facebook oldalán. A belépésért 1 pont, a kvíz kitöltéséért 4 pont, a megosztásért 5 pont íródik jóvá. A Program végén az első három helyezett nyereményben részesül. A pontok a Program végével törlődnek.
  • 2 A Program pontszámítását a weboldal „TOP 10 Felhasználó” felülete automatikusan végzi. Az eredményhirdetés is ez alapján történik a Program végén.
  • 3 A megosztásokkal való visszaélés (pl: nem nyilvános Facebook megosztás, vagy a megosztás azonnali eltávolítása az idővonalról) a Programból való automatikus kizárást von maga után. A megosztások és kvíz kitöltésének érvényességével összefüggésben felmerülő vitában a Szervező döntése irányadó.
  • 4 A Szervező nem ajánlja a Programban való részvételt harmadik személy által használt Facebook profiljával. Amennyiben nem saját maga által használt profilt használ a Résztvevő, a Program kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. A Programmal kapcsolatos, Facebook profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja, ebből eredő vita esetén a Szervező döntése az irányadó, melyet a Résztvevő tudomásul vesz és elfogad.

 

 • 5 Eredményhirdetés

A Szervező a nyerteseket a Facebook profiljukra küldött személyes üzenetben értesíti. Emellett a nyertesek listája a Program végén megtekinthető a Program weblapján nyilvánosságra hozott ranglistán.

 

 • 6 Nyeremények
  • 1

A Programban az alábbi nyeremények (továbbiakban: Nyeremény) kerülnek kisorsolásra:

 1. hely: 1 db Feldobox Aktív Pihenés ajándékdoboz, a Feldobox - FDB Kft.-től
 2. hely: 1 db Feldobox Harmónia Ajándékkártya, a Feldobox - FDB Kft.-től
 3. hely: 1 db Fedőnevek társasjáték
 • 2 A Programban egy Felhasználó kizárólag csak egy ajándékot nyerhet
 • 3 A Szervező a Nyertest 5 napon belül a Résztvevő regisztrált Facebook profiljára küldött személyes üzenetben értesíti a Nyereményről. A Szervező a postázáshoz szükséges személyes adatokat is ekkor egyezteti a Nyertessel személyes üzenetben. A Szervező a nyertes elérését/értesítését minden esetben kizárólag három alkalommal kísérli meg. Ha a Nyertes az utolsó üzenet elküldésétől számított 3 munkanapon belül a Szervező egyik megkeresésére sem válaszol, a Nyeremény átvételére többé már nem jogosult. A Szervező nem köteles a Nyertes részére másik lehetőséget adni a Nyeremény átvételére, ilyen esetben a tartaléknyertes nyereményigénye lép életbe. A Nyertes (és a tartaléknyertes) köteles a Szervezővel a Nyeremény átadhatósága érdekében közreműködni.
 • 4 A Szervező kapcsolatba léphet a Nyertessel abból a célból, hogy ellenőrizze, hogy a Nyertes a Program szabályzatában meghatározott feltételeknek megfelel-e, továbbá adategyeztetés céljából.
 • 5 A Nyeremény nem átruházható. A Szervező a Nyereményt futárszolgálat/posta útján kézbesíti a Nyertesek részére az adott Nyertes sikeres értesítését követő 30 napon belül. Amennyiben a Nyertes bármely, a Szervezőnek nem kizárólagosan felróható okból nem veszi át a Nyereményt, arra a továbbiakban nem jogosult, ilyen esetben a tartaléknyertes nyereményigénye életbe lép.
 • 6 A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal a Nyeremény kézbesítés során történő megsérüléséért, elvesztéséért, illetve megsemmisüléséért. A Szervező nem vállal felelősséget a Nyeremény átadásával összefüggésben a Nyertessel szemben. A Résztvevő kifejezetten elfogadja, hogy a Szervező nem köteles a Résztvevőnek a Nyeremény átadásának idejére, illetve helyére vonatkozó kérelmét figyelembe venni.
 • 7 Amennyiben a Nyeremény átadásának helye, vagy ideje nem megfelelő a Nyertes számára, a Nyertes nem jogosult másik időpontot vagy helyszínt javasolni, ilyen esetben a tartaléknyertes nyereményigénye lép életbe.
 • 8 A Nyeremény készpénzre vagy más nyereményre át nem váltható.
 • 7 Adózás

A Nyereménnyel kapcsolatos esetlegesen felmerülő adóterhet a Megbízó viseli, ezzel kapcsolatos egyéb adóteher a Résztvevőt nem terheli.

 • 8 Adatvédelem
  • 1 A Szervező a Résztvevő adatait kizárólag a játékszabályban meghatározott célra, időben és helyen használja fel. A Szervező nem jogosult a Résztvevő által rendelkezésre bocsátott adatokat harmadik személy részére átadni.
  • 2 A Résztvevő kifejezetten hozzájárul, hogy adatai a Szervező adatbázisában rögzítésre kerüljenek. Továbbá, a Résztvevő hozzájárul, hogy a Szervező az adatokat a Program lebonyolítása céljából használja. Az összegyűlt adatok a nyereményjáték befejezésétől számított 60 napon belül törlésre kerülnek.
  • 3 Az adatkezelési törvény rendelkezései alapján a Szervező a Program adatkezelője.
  • 4 A Programra történő regisztrációval a Résztvevő feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy nyertessége esetén a neve és a hely, ahol él nyilvánosságra kerüljön.
  • 5 A Résztvevő tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a díj átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi reklámhoz, promócióhoz történő felhasználásához idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.
  • 6 A Játékban való részvétel önkéntes. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az https://www.facebook.com/napikviz/ oldalra történő üzenet küldésével. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás és a bírósághoz fordulás joga is.
 • 9 Egyéb rendelkezések
  • 1 A Programban való részvétellel a Résztvevők elfogadják a jelen szabályzatban foglaltakat. A Résztvevők a Programba történő belépéssel kötelezettséget vállalnak arra, hogy betartják annak szabályait.
  • 2 A Szervező bármikor jogosult a Program visszavonására.
  • 3 A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal a Résztvevőkkel szemben a Programban való részvételért. A Nyeremény átadásával összefüggésben kizárólag a Résztvevőt terheli felelősség, a Szervező a Program során felmerülő személyi sérüléssel és kárral összefüggésben felelősségét kizárja.
  • 4 Az érvénytelenül manipulált kvízkitöltés és Facebook-on történő megosztás esetén a Résztvevő kizárásra kerül a Programból és a Szervező által a jövőben szervezendő nyereményjátékokból 2 éves időtartamra.

A Programmal kapcsolatos információk megtalálhatók https://www.napikviz.com/pages/nyeremenyjatek.html oldalon. A https://www.facebook.com/napikviz/ oldalára érkező észrevételekre, kérésekre, kérdésekre, reklamációra a beérkezéstől számítva 30 munkanapon belül Szervező válaszol. A Szervező a Program lezárását követő 60 napon túl a Programmal kapcsolatos észrevételt, kérdést, reklamációt nem tud befogadni.

 

Budapest 2017. december 1.

Ecoledit Kft